• Polüstürool (PS)
  • ABS
  • Polüamiid (PA)
  • POM
  • Polüpropüleen (PP)
  • Pleksiklaas
  • PVC

Polüstürool (PS)

Euroopa mudelraudteemaailmas kõige enam kasutamist leidev materjal (hooned, figuurid ja vidinad, vedurid, vagunid ja autod). Allub hästi mehaanilisele töötlemisele (puurimine ja saagimine). Siiski soovitatakse töötlemisel jahutada külma vee või suruõhuga. Väikeseks probleemiks on läikiv pealispind, aga sellest saab lahti ülevärvimisega (vanandamine). Materjali painutamiseks sobiv temperatuur on 63° - 90° C ja sulamistemperatuur 100° - 110° C.

Euroopa rongitootjad kasutavad polüstürooli vaid mõningate detailide valmistamiseks. Erandiks on Piko, kelle vedurite ja vagunite üksikosad on 90 % polüstüroolist.

ABS (Akrüülnitrit - Butadieen - Stürol - Polümerisaat).

Suurim väline erinevus polüstürooliga on matt välispind, mistõttu on soositud materjal vedurite ja vagunite valmistamisel (va. Piko, Lima ja Liliputh). Kasutusel on kaks eriomadustega materjali;

ABS GF pehmeneb 95° – 110° C ja sulab 122° - 128° C juures

Polüamiid (PA)

Tugev, vastupidav ja kõrge sulamistemperatuuriga materjal, mistõttu leiab laialdast kasutust kulumisohtlike detailide valmistamisel (pöördvankrid ja rattalaagrid, sidurid ning teised liikuvad osad). Kasutusel on 6 eriliiki.

            PA 6         pehmeneb 65° - 96° C ja sulab 215° - 225° C juures

            PA 6 GF   pehmeneb 200° - 220° C juures, sulamistemperatuur väga kõrge

            PA 66       pehmeneb 85° - 110° C ja sulab 250° - 265° C juures

            PA 66 GF pehmeneb 200° - 250° C juures, sulamistemperatuur väga kõrge

            PA 11       pehmeneb 50° - 60° C ja sulab 180° - 190° C juures

            PA 11 GF pehmeneb 130° - 170° C juures, sulamistemperatuur väga kõrge.

POM (Polyoxymethen saksa k.)

Materjal paistab silma eriti hea elastsuse poolest, ning on kasutusel aeg-ajalt painet taluvate detailide valmistamisel (Fleischmanni, Liliputhi ja Roco sidurid ja kinnitused ning Liliputhi, Trixi ja Roco pöördvankrid). Kasutusel on kaks materjalitüüpi.

            POM         pehmeneb 120° - 135° C ja sulab 165° - 168° C juures
           
POM GF   pehmeneb 160° C juures, sulamistemperatuur on väga kõrge.

Polüpropüleen (PP)

Odav materjal, mille töötlemine on probleemiderohke. Euroopas on sellest materjalist vaid Lima rongid (90 % detailidest). Kasutusel on kaks versiooni:

            PP         pehmeneb 48° - 65° C ja sulab 158° - 163° C juures      
           
PP GF   pehmeneb 65° - 120° C juures, sulamistemperatuur on väga kõrge.

Pleksiklaas (orgaaniline klaas)

Suhteliselt odav materjal ja saadaval igas korralikus ehitusmaterjalide poes. Talub hästi mehhaanilist töötlemist (lõikamine ja puurimine). Painutamiseks sobiv temperatuur on vahemikus 65° - 130° C. Värvimisel soovitatakse materjali pind eelnevalt liivapaberiga üle käia.

Pleksiklaasi soojendamise ja painutamise käigus osutus tõsiseks probleemiks hoopis materjali jahtumine. Kui painutatud klaasi küljed jahtuvad erinevas tempos (sõltub õhu juurdepääsust), siis hakkab „kiskuma“ kiiremini jahtuva külje suunas. Teisisõnu – muudab iseseisvalt kuju. Vajadusel tuleb soojalt painutatud asend fikseerida.

PVC

Erineva paksusega materjal, mis sobib hästi ka majade jm ehitamiseks. Allub hästi külmtöötlemisele (noad, puurid).