Ameerika regioon.

NMRA (National Model Railroad Association) kehtestas oma esimesed standardid juba 1940 aastal ja siin edastatav viimane versioon kehtestati juulis 2007. NMRA standardeid kasutava regiooni ulatus ületab kaugelt Ameerika mandri piirjooned ja on olnud koos Euroopa standarditega aluseks paljude kohalike standardite väljatöötamisele. Sarnaselt Euroopaga, on NMRA standardite pakk mahukas ja hõlmab kõikvõimalikke mudelraudteega seotud alasid.

NMRA standardite omapära on normatiivide kehtestamine neljale erinevale tasemele. Standard S-1.1 „Standards for Proto Models” määrab ära tasemete Proto ja Fine põhimõõdud.

Standard S-1.2 „Standards for Scale Models” on eelkõige aluseks tööstuslike „ready-to-run” (RTR) rongide tootmiseks.

Standard S-1.3 „Standards for Scales with deep flanges” määrab ära õue- ja aiaraudteede mõõdud.

Omapäraks tuleb lugeda ka 1000 mm prototüübi puudumise kitsarööpmelise mudelite standardist. Vajadusel kasutavad fännid Euroopa või Briti standardeid, kus formaat indeksiga „m” on olemas. Paljud dokumendid kannavad tähist „RP“ (NMRA Recommended Practices). Need on praktilised ja soovitusliku iseloomuga ning arvestavad sageli ka stiilimängu reegleid.

NMRA standardite hea külg on „teoreetiliste formaatide” puudumine. Siin kirjas olevad mudelraudteede suurused on kõik rohkem või vähem kasutusel.

NRMA standardite harjumatu külg on rööpalaiuste esitamine vahemikena (vähim ja suurim rööpavahe). Kui on vajadus rööpavahet ühe arvuga väljendada, siis tuleb selleks valida väikseim lubatud rööpalaius. Siia ritta võib lisada ka suhtarvude „millimeetrit jala kohta” ja „tolli jala kohta” kasutamise.

NRMA standardite puudus on lühike nimekiri. Nii tööstuslike kui ka entusiastide poolt ehitatud mudelite mõõtkavasid ja rööpalaiusi on rohkem. Inimesed kirjutavad, et standardite kehtestamisel on NMRA tegevus vahel natuke heitlik – kord on nii, kord on naa.

 

NMRA S-1.1   Mudelraudtee Proto ja Fine taseme standardid

Formaadi nimi

 

Suhtarv

mm / ft

 

Mõõtkava

Mudeli prototüüp / indeks / rööpalaius

Standard

Tuletatud

 

1435 mm

indeksita

914 mm

indeks „n3”

Proto:20.32

15 mm

15 mm

1:20.32

70.64 mm       (+1.55)

45.01 mm     (+0.55)

Proto:32

3/8´´

9.53 mm

1:32

44.86 mm       (+0.99)

28.58 mm     (+0.99)

Proto:48

¼´´

6.35 mm

1:48

29.90 mm       (+0.66)

19.05 mm     (+0.66)

Proto:64

3/16´´

4.76 mm

1:64

22.43 mm       (+0.48)

14.30 mm     (+0.48)

Proto:87

3.5 mm

3.5 mm

1:87.1

16.48 mm       (+0.36)

10.49 mm     (+0.38)

Fine:HO

3.5 mm

3.5 mm

1:87.1

16.48 mm       (+0.41)

10.50 mm     (+0.40)

Fine:TT

1/10´´

2.54 mm

1:120

12.0 mm         (+0.32)

7.62 mm       (+0.36)

Fine:N

 

1.9 mm

1:160

8.97 mm         (+0.17)

6.50 mm       (+0.08)

 • Näide: standardmõõdus mudeli nimi on „Proto:48”, sama mõõtkava kitsarööpmelise mudeli nimi on vastavalt „Proto:48n3”.
 • Mudeli rööpavahena on kirjas väikseim lubatud laius, suurima rööpalaiuse leidmiseks tuleb juurde liita sulgudes toodud arv (millimeetrites).
 • Vahemikuna antud arvud on suuremad, kui on tehniliselt sobilik lõtk – seega on antud võimalus kasutada erinevaid rööpalaiusi. Näiteks „Proto:87“ korral 16.48 – 16.78, 16.49 -16.79 jne…)
 • Suhtarvust tuletatud nimed on kas millimeetrites või tollides.

 

 

NMRA S-1.2   Populaarsete mudelraudteede standardid

Formaadi nimi

 

Suhtarv

mm / ft

 

Mõõtkava

Mudeli prototüüp / indeks / rööpalaius

Standard

Tuletatud

1435

Indeksita

914

„n3”

762

„n30”

610

„n2”

 

1´´

25.40 mm

1:12

120.65 mm

     
 

¾´´

19.01 mm

1:16

88.90 mm

     

F

15 mm

15.00 mm

1:20.32

70.69 mm

44.85 mm

   

1:22

 

13.5 mm

1:22.5

         44.85 mm. (arvutuslik prototüüp 1000 mm.)

1:24

 

12.7 mm

1:24

         44.85 mm. (arvutuslik prototüüp 1067 mm.)

1:29

 

10.5 mm

1:29

         44.85 mm. (arvutuslik prototüüp 1300 mm.)

#1

3/8´´

9.52 mm

1:32

44.85 mm

28.6 mm

   

O

¼´´

6.35 mm

1:48

31.75 mm

19.05 mm

16.50 mm

12.70 mm

S

3/16´´

4.76 mm

1:64

22.43 mm

14.30 mm

   

OO

4.0 mm

4.0 mm

1:76.2

19.05 mm

     

HO

3.5 mm

3.5 mm

1:87.1

16.50 mm

10.49 mm

 

7.01 mm

TT

1/10´´

2.54 mm

1:120

11.94 mm

     

N

 

1.91 mm

1:160

8.97 mm

6.50 mm

 

4.50 mm

Z

 

1.40 mm

1:220

6.53 mm

     
 • Mõõtkavade 1:22 ja 1:24       kohta kasutatakse üldist terminit „kitsarööpmeline raudtee”.
 • Mõõtkava 1:29 kohta öeldakse „veidi kitsam raudtee”..
 • Kõigis mõõtkavades on mudeli rööpalaiustena kirjas vaid väikseim lubatud rööpavahe.

 

NMRA S-1.3   Õue-ja aiaraudteede standardid

Formaadi nimi

 

Suhtarv

mm / ft

 

Mõõtkava

Rööpalaius

 

Rööpa kood

Standard

Tuletatud

Mudel

Prototüüp

(arvutuslik)

G

 

15.0 mm

1:20.3

45.00 mm     (+0.54)

914 mm

225

G

 

13.5 mm

1:22,5

45.00 mm     (+0.54)

1000 mm

225

G

 

12.7 mm

1:24

45.00 mm     (+0.54)

1067 mm

225

G

 

12.2 mm

1:29

45.00 mm     (+0.54)

1300 mm

225

G

3/8``

9.53 mm

1:32

45.00 mm     (+0.54)

1435 mm

225

OHI

¼´´

6.35 mm

1:48

31.75 mm     (+0.89)

1435 mm

175

O27

Rongid 10% väiksemad, rööpad samad, trassi väikseim kurviraadius 27 tolli

SHI

3/16´´

4.76 mm

1:64

22.43 mm     (+0.56)

1435 mm

175

 

 • Õue-ja aiaraudteed rööpalaiusega 45 mm. kannavad siin ühist tunnusnime „G”.
 • Õueraudteede puhul on seosed prototüübiga kaudsed – raudteed jagunevad vaid kitsarööpmeliseks ja standardlaiusega raudteeks.
 • Rööpa kood on rööpa kõrgus tuhandik/tollides (näit: 0.225´´) ja õueraudteede puhul on see number palju suurem, kui tubastel sama mõõtkava mudelitel.
 • O27 – omapärane võte lisada mõõtkava nimele („O”) väikseima läbitava kõvera raadius.

Ameerika regiooni mudelraudteede omapärad avalduvad läbi märksõnade üldine suurushullustus, avarus, kohati kõle, tööstusmaastik, hõre hoonestus, paljud ehitised on valminud eelmise sajandivahetuse paiku, vähese loodusliku kattega hiiglaslikud mäed ja kivikõrbed, mitme veduriga kaubarongid, kaubarongid on ülipikad ja aeglased, reisironge on vähe ja valik on väike, miljöö tõetruu kujundamine. Ameerika rongimees on eelkõige vedurijuht, kes pult käes jalutab rongiga kaasa kogu mitmekümne või –saja meetrise teekonna. Teine lemmiktegevus on kõikvõimalikud manööverdamised. Klubi makettidel lisandub bürokraatia mängimine (vagunite arvestuskaardid)!

Ameerika mandri prototüüpide põhilised rööpalaiused.

1676 mm – Argentina, Tšiili                                762 mm – igal pool va. Kanada

1600 mm – Brasiilia                                           760 mm – Antigua ja Barbuda, Bolivia, Haiti

1588 mm – USA (tramm, linnaraudteed)              750 mm – Argentina, Paraguay, Uruguay

1495 mm – Kanada (tramm, linnaraudteed)          700 mm – Argentina

1435 mm – kõikjal                                           610 mm – USA, Antigua ja Barbuda

1067 mm – Kesk- ja Lõuna-Ameerika                 600 mm – Argentina, Brasiilia, Paraguay, Peruu

1000 mm – Kesk- ja Lõuna-Ameerika                 597 mm – Brasiilia

914 mm – Igal pool                                         500 mm – Argentina

 

Ameerika mudelraudteede standardid.

http://www.nmra.org/standards