Inglise – saksa – eesti

Alustame sellest, et raudteel ja mudelraudteel on vähemalt 2 erinevat inglise keelt (Briti ja Ameerika). Väljendub see siis erinevas sõnakasutuses mingite asjade nimetamisel (reisivagunid, kaubavagunid, jaamad jne). Seepärast ongi tihtipeale ingliskeelses veerus mitu erinevat vastet.

Ettevaatlikult peaks suhtuma nendesse ingliskeelsetesse sõnadesse, mida kasutavad oma kataloogides Euroopa tootjad (Piko, Roco jt). Need kataloogid sisaldavad palju selliseid asju, mida ingliskeelne maailm ei tunne ja ei kasuta. Loomulikult puuduvad siis ka sobivad sõnad asjade nimetamiseks. Väidan, et paljud Euroopa kataloogide ingliskeelsed sõnad on inglise keele rikastamine saksa moodi!

Inglise keele plussiks on see, et paljud ingliskeelsed terminid (näiteks „kit“ ja „decals“) on laensõnadena kinnistunud teistesse keeltesse (sh ka vene keelde).