Saksa keeles Inglise keeles Eesti keeles
     
Ablaufanlage Hump Yard Sorteerimismäega jaam
Abstellbahnhof Storage Siding, -Yard Seisupark, ka hooldusega vagunipark
Abzweigbahnhof Branch-off Station Hargnemiskoht
Abzweigbahnhof Junction Station Hargnemiskoht
Anschlusbahnhof Connecting Station Ülekandejaam (sõlmjaam)
Anschlusstelle Junction Point Kaubajaama juurdeveo- ja etteandeteed
Bahnhof Yard, Station Raudteejaam
Berührungsbahnhof Junction Station Paralleelsete liinide ühine jaam
Betriebsbahnhof Depot Depoo (ka lõpppeatus)
Betriebsbahnhof   Mitmeotstarbeline raudteejaam
Dreieckbahnhof Triangular Station Kolmnurkse teedeplaaniga sõlmjaam
Durchgangsbahnhof Trough Station Vahejaam (transiitjaam)
Endbahnhof Terminal Station Lõppjaam
Endbahnhof Terminus, Railhead Lõppjaam
Gegenlage Local Goods, Local Station Kaubajaam (mõlemal pool läbisõiduteed)
Gemeinschaftsbahnhof Community station Paljude ülesannetega sõlmjaam
Gleiswechelbahnof Track Change Station Sõlmjaam (erinevad rööpalaiused)
Güterbahnhof Freight Station, -Yard, -Depot Kaubajaam
Güterverkersanlage Goods Kaubajaam koos laadimisteedega
Güterverkersanlage Traffic Plant Kaubajaam koos laadimisteedega
Hafenbahnhof Harbour Station Raudteejaam sadamaraudteel
Haltepunkt Halt, Stop Peatuskoht (ka teivasjaam)
Haltestelle Halt, Stop Pooljaam (laadimisteega peatuskoht)
Industriebahnhof Industrial Railway Station Kaubajaam tööstusraudteel
Knotenbahnhof Junction Station Ümberistumisjaam (sõlmjaam)
Knotenbahnhof Railway Centre Ümberistumisjaam (sõlmjaam)
Kopfbahnhof Terminus Station Tupikjaam
Kopfbahnhof Railhead Terminal, -Depot Tupikjaam
Kreuzungsbahnhof Crossing Station Ristuvate liinide sõlmjaam
Ortsgüterbahnhof Local Goods, Local Station Kaubajaam (ühelpool läbisõiduteed)
Personenbahnhof Passenger Station, -Subway Reisijaam
Rangierbahnhof Chunting Yard Manöövrijaam
Rangierbahnhof Marshalling Yard Manöövrijaam
Schattenbahnhof Fiddle Yard, Staging Yard Varjatud jaam (mudelraudteel)
Zusatsanlage Approach Yard Kaubajaama laadimisteede võrk
Zwichenbahnof Trough Station Vahejaam
Trennungsbahnhof Junction Station Sõlmjaam hargneval liinil
Trennungsbahnhof Crossing Station Sõlmjaam hargneval liinil
Turmbahnhof Double Deck Station Eritasanditel ristuv sõlmjaam
Wagenübergabehahnhof Wagon Interchange Point Vagunite etteandejaam (kaubajaam)
Wagenübergabehahnhof Wagon Interchange Station Vagunite etteandejaam (kaubajaam)
Wagenübergabestelle Wagon Transfer Point Kaubajaama vagunite vahetusteed
Wagenübergabestelle Wagon Transporter Kaubajaama vagunite vahetusteed
Verdecte Abstellbahnhof Fiddle Yard, Staging Yard Varjatud jaam (mudelraudteel)
Überholungsbahnhof Over Taking Station Möödasõidupunkt