Teed ja tänavad mudelraudteel.

I osa. Prototüübid ja normatiivid

Teedeseadus nimetab ära:

                                        

               Maanteed (riigimaanteed ja kohalikud maanteed)

               Tänavad

               Jalgteed ja jalgrattateed

               Erateed

               Metsateed

Riigimaanteed jagunevad ülesande järgi järgmiselt:

                            Põhimaanteed       ühendavad pealinna teiste suurte linnadega ja neid omavahel.

                                  Samuti sadamate, piiripunktide ja raudteesõlmedega.

                           Tugimaanteed         ühendavad linnu omavahel ja põhimaanteedega.

                            Kõrvalmaanteed    ühendavad linnu alevite ja alevikega, neid omavahel, küladega

                                   ning põhi- ja tugimaanteedega.

   Rambid ja ühendusteed   ühendavad teeharusid mitmetasandilistel ristmikel

   Kohalikud maanteed       omavalitsuste hallatavad teed (külateed).

Riigimaanteed jaotuvad klassideks.

                Kiirteed           Mõlemal suunal vähemalt 2 sõidurida, nende vahel ohutusriba.                    

         Ristumised teiste teede ja raudteega eritasanditel, aeglustusrajad

                                       Liiklustihedus 8000 autot ööpäevas

               I klassi maantee      tunnused samad, mis kiirteel v.a. ohutusriba vajadus,

                                             Liiklustihedus 6000 autot ööpäevas.

               II klassi maantee     Kattega tee, 2 sõidurida (1 + 1), ristumised ühel tasandil,

                                             3000 autot ööpäevas

               III klassi maantee    Kattega tee, 1000 autot ööpäevas

               IV klassi maantee    Kattega või kruusakattega tee, vähemalt 200 autot ööpäevas

               V klassi maantee     Kattega või kruusakattega tee, kuni 200 autot ööpäevas

 

Põhilised tänavate liigid.

               Magistraaltänav       ühendab linnakeskust linnaosade ja maanteedega

               Põhitänav                ühendab linnakvartaleid ja linnaosasid

               Jaotustänav             kvartalite- ja linnaosadesisesed tänavad

              Kõrvaltänavad          kitsamad kvartalisisesed tänavad

              Vanalinna tänavad     eriti kitsad tänavad

               Jalgtänav                 ainult jalakäijatele ja kergliiklusele avatud tänav

Mudelraudtee tarvis on vajalik teha mõningad kohandamised.

 

          Kõigepealt vabaneme kantseliidist ja nimetame põhitänavad peatänavateks ning jaotustänavad lihtsalt tänavateks. Seejärel viime igale tänavaliigile juurde ka täpsustavad kategooriad, nagu; lai, keskmine ja kitsas. Sellisel moel saame ülevaatliku pildi, milles on oma koht ka tööstuslikult toodetud tänavatel ehk imitatsiooniga teipidel.


Maanteede liigitamisel jätame kõrvale statistilised alused ja piirdume vaid väliste tunnustega. Lõpuks lisame riiklikest normatiividest puuduvad, kuid mudelraudteele vajalikud kategooriad: talu-, elamu- või vabriku juurdesõidutee, jalgrada, pargi- ja aiatee, põllu- ja metsatee (roopajäljed).

            Paratamatult on meile vajalikud ka andmed rentslite (vihmaveekanal), bussitasku, parkimisraja, teepeenra, ohutussaarte ja vaheribade kohta. Küll ei leia siit andmeid muldkeha laiuse, teede kaitsevööndi ja tänavaala laiuse kohta. Need arvutab igaüks ise vastavalt oma maketi võimalustele ja teemadele.

 

II osa. Prototüüpide süsteem ja mõõdud

 

Sõiduradade laiused meetrites olenevalt maantee liigist ja klassist.

Liik \ klass

Kiirtee

I klass

II klass

Põhimaantee

4,0 m

3,75 m

3,5 m

III klass

Tugimaantee

3,5 m

3,25 m

3,0 m

IV klass

V klass

Kõrvalmaantee

2,85 m

2,75 m

2,6 m

2,5 m

Teised teed ja olulised teeosad.

Külateed              2,4 / 2,2 / 2,1 m                 Lisarada              3,5 / 3,25 / 3,0 m

Juurdesõiduteed                  2,0 m                 Teepeenar                          0,75 m

Põllu- ja metsateed             1,7 m                 Ohutusriba kiirteel               6,0 m

                                                                         Vaheriba I klassi teel           4,0 m

Bussitasku ja parkimisrajaga tänav ning kõrvaltänav

Sõiduradade ja teiste teeosade laiused meetrites olenevalt tänavate liigist.

Lai

Keskmine

Kitsas

Magistraaltänav

4,0 m

3,75 m

3,5 m

Peatänav

3,5 m

3,25 m

3,0 m

Tänav

3,0 m

2,85 m

2,75 m

Kõrvaltänav

2,6 m

2,5 m

2,4 m

Juurdesõidutee

2,2 m

2,1 m

2,0 m

Bussitasku

2,6 m

2,5 / 2,4 m

2,2 m

Parkimisrada

2,6 m

2,5 / 2,4 m

2,2 m

Kõnnitee

3,0 m

2,0 m

1,5 / 1,0 m

Jalgrattatee

1,5 m

1,3 m

1,0 m

Pargi- ja aiateed                                  1,7 m

Rentsel                                vähemalt 0,18 m

Jalgrattarajaga kõnnitee    3,5 m (1,5 + 2,0 m)

 

III osa. Teede süsteem mudelraudteel ( 1:87, HO).

Sõiduradade laiused millimeetrites olenevalt maantee liigist ja klassist.

Liik \ klass

Kiirtee

I klass

II klass

Põhimaantee

46 mm

43 mm

40 mm

III klass

Tugimaantee

40 mm

37,5 mm

35 mm

IV klass

V klass

Kõrvalmaantee

33 mm

31,5 mm

30 mm

28,5 mm

Teised teed ja olulised teeosad.

Külateed           27,5 / 25 / 24 mm                     Lisarada             40 / 37,5 / 35 mm

Juurdesõiduteed                 23 mm                     Teepeenar                           8,5 mm

Põllu- ja metsateed             19 mm                     Ohutusriba kiirteel                70 mm

                                                                         Vaheriba I klassi teel             46 mm

Bussitasku ja parkimisrajaga tänav ning kõrvaltänav

Sõiduradade ja teiste teeosade laiused millimeetrites olenevalt tänavate liigist.

Lai

Keskmine

Kitsas

Magistraaltänav

46 mm

43 mm

40 mm

Peatänav

40 mm

37,5 mm

35 mm

Tänav

35 mm

33 mm

31,5 mm

Kõrvaltänav

30 mm

28,5 mm

27,5 mm

Juurdesõidutee

25 mm

24 mm

23 mm

Bussitasku

30 mm

28,5/ 27,5 mm

25 mm

Parkimisrada

30 mm

28,5 / 27,5 mm

25 mm

Kõnnitee

34,5 mm

25/23 mm

17 / 12 mm

Jalgrattatee

17 mm

15 mm

12 mm

Pargi- ja aiateed                   19 mm              

Jalgrattarajaga kõnnitee         40 mm (17 mm+ 23 mm)

Rentsel                                 vähemalt 1,5 mm

 

IV osa. Võrdlev tabel ( 1:87, HO).
*Maanteede liigid asuvad vasakus ja tänavate liigid parempoolses veerus.

Maal                       a             s              l              o/v             t              k             Linnas

Kiirtee                   8,0 m       4,0 m      3,75 m      6,0 m        0,75 m        *      Magistraaltänav
HO (1:87)             92 mm     46 mm     6,5 mm     70 mm        8,5 mm      *            

I kl põhimaantee   7,5 m     3,75 m        3,5 m      4,0 m         0,75 m       *      Magistraaltänav
HO (1:87)             
86 mm     43 mm      40 mm     46 mm        8,5 mm       *


Maal                                a              s             l              b/p            j              k          Linnas

II kl põhimaantee          7,0 m       3,5 m       3,25 m     2,6 m       1,5 m       3,0 m      Peatänav
HO (1:87)                      80 mm     40 mm     37,5 mm   30 mm     17 mm     34,5 mm

II kl tugimaantee           6,5 m       3,25 m     3,0 m       2,5 m       1,5 m       2,2 m      Peatänav
HO (1:87)                      75 mm     37,5 mm   34,5 mm   28,5 mm   17 mm     25 mm

III kl tugimaantee          6,0 m       3,0 m          *           2,4 m       1,3 m       2,0 m      Tänav
HO (1:87)                      70 mm       35 mm        *          27,5 mm   15 mm      23 mm

II kl kõrvalmaantee       5,7 m      2,85 m         *           2,2 m       1,0 m       2,0 m      Tänav
HO (1:87)                      66 mm       33 mm        *           25 mm     12 mm      23 mm

III kl kõrvalmaantee     5,5 m       2,75 m         *             *             *             1,5 m      Tänav
HO (1:87)                      63 mm     31,5 mm       *             *             *             17 mm

IV kl kõrvalmaantee      5,2 m        2,6 m         *             *             *             1,5 m       Kõrvaltänav
HO (1:87)                      60 mm      30 mm         *             *             *             17 mm

Külatee                          5,0 m         2,5 m         *             *             *             1,5 m        Kõrvaltänav
HO (1:87)                      57 mm    28,5 mm        *             *             *             17 mm

Külatee                          4,8 m         2,4 m         *             *             *             1,0 m        Kõrvaltänav
HO (1:87)                      55 mm     27,5 mm       *             *             *             12 mm

Külatee                          4,4 m         2,2 m         *             *             *             1,0 m        Juurdesõidutee
HO (1:87)                      50 mm        25 mm       *             *             *             12 mm

Külatee                          4,2 m         2,1 m         *             *             *             1,0 m        Juurdesõidutee
HO (1:87)                      48 mm        24 mm       *             *             *             12 mm

Juurdesõidutee              4,0 m         2,0 m                                      a - autotee (2 sõidurada)
HO (1:87)                      46 mm        23 mm                                    s - sõidutee

Põllutee                             *             1,7 m                                      l - lisarada
HO (1:87)                         *             19 mm                                     o/v – ohutussaar / vaheriba

Pargitee                            *             1,7 m                                       t - teepeenar
HO (1:87)                         *             19 mm                                      k - kõnnitee

Rentsel                          vähemalt 0,18 m                                         b/p – bussitasku / parkimisrada
HO (1:87)                      vähemalt 1,5 mm                                         j - jalgrattatee                                                                  

Teede ja teeosade joonised asuvad 2 leheküljel ( I osa lõpus).

Koostas: Rongimes Einar