Kuidas leida, kuidas otsida?

Sellel veebilehel on pea 500 artiklit ja lühilugu. Kui see kõik paberile panna, tuleks võtta üle 1200 A4-formaadis paberilehe. Sellise hulga mõistlik ja loogiline ülesehitus on ühteviisi vajalikud nii lugejale, kui ka kirjutajale.

Peamenüü asub üleval veebilehe logo kõrval ja on nähtav kõigil lehetedel ning lingid viivad 6-e teemalehe juurde (+ Foorum).

Teemamenüüd asuvad alati lehe paremas ääres ning on seotud mingi kindla teemalehega. Lingid viivad üksikartiklite või mitmest loost koosnevate sarjade juurde. Sarja lingi tunneb ära nime taga asuva "+"-märgi järgi. Lingid sarjalugude pealkirjadega avanevad kursori asetamisel sarja lingile. Klõpsimisel sarja lingile avaneb sageli nö tiitelleht, mis sisaldab sarja lugude sisukorra peatükkide kaupa. 

Sarjamenüü asub lehe vasakul äärel ja on kasutusel kartoteek-tüüpi lugude juures ("Lingikogu" ja "Eesti veerem ja mudelid").

Viitelood on lühilood, mille lõpus on link "Loe edsi.." või mõne muu tekstiga.

Lingiks on pildifail - võimalik, et ka sellist lahendust tuleb vahel kasutada.

Otsingumootorid ("Search") sellel lehel ei tööta, sest paljud märksõnad on "vangistatud" png-failidesse. Eelmisel lehel oli käsitsi kirjutatud märkasõnaline giid nimega "Teeviidad", aga sellele lehele ei tule ka neid, sest kogu materjal on jagatud 6-le teemalehele ning väiksemad teemad on eraldi välja toodud.

Teemalehed

Avaleht – Üldised teemad ja tutvustavad lood
     AAA – Anyrail, Abimehed, Algallikad
     Rongimeeste Eesti – rongihuvilistele ja rongihuvilistest

ABC – elementaarsed algteadmised mudelraudteest

Selgitavad lood – raske selgitada, aga oma sisu ja nägu on neil olemas

Rongimaailm – raudteest ja mudelraudteest eraldi ning kokku
     EVM – Eesti veerem maketil (mudelid ja prototüübid)

Pühapäevaelektrik – nimi ütleb kõik

Maketiehitaja – praktilised tööd ja plaanid
     Avalikud maketid Tartus – tehtud ja tegemata jäänud asjadest

Minisõnastikest

Euroopa ametlikud mudelraudtee keeled on saksa ja prantsuse keel ning veeremi ajalugu peame otsima vene keele vahendusel ning inglise keelele nagu kohta polegi. 

Milleks neid minisõnastike teha vaja oli, kui raamatupoed pakuvad erinevaid sõnaraamatuid? Jah, sõnaraamtuid on küll, aga palju selliseid sõnu, mida me vajame,  inglise- või saksa keele sõnaraamatutest lihtsalt ei leia!

Lingid on kolmes keeles ja nende ees on numbrid, mis peaks sobiva valdkonna leidmise lihtsamaks tegema..

3 Raudteejaam - 3 Bahnhof - 3 Yard

Rongimehe blogi.

Einar 2.4Viimased uudised ja üleslaadimised ning palju muud, mis kodulehe ja selle teemadega seotud. Link "Rongimehe blogi" juurde asub "Avalehe valikus" ja siin toon ära alati viimase blogi kirjutamise kuupäeva. Rongimees Einar.

5 mai 2021