Avalehepilt 1B

Hei!

Oled astunud sisse kodulehele, mille teemaks on mudelraudtee ja natuke ka selle suurem vend - päris raudtee. Vaata ja uuri, ehk leiad midagi, mis aitab Sul oma soove ja unistusi teoks teha. Võib-olla seda, mida otsid, ei leiagi, aga mingi uue niidiotsa oma mõtete arendamiseks leiad kindlasti.

Rongimees Einar

Moodul 5 271

"Minimaailm 2024" toimub 25. - 26. mail 2024.

Moodul 28 273px

Moodul 8 271

Kes on rongimees?

Rongimees on mees või naine või laps (kes iganes) ja tegeleb mudelraudteega. Paljudes keeltes (sh inglise-, saksa- ja vene keel) on kasutusel mitmest sõnast koosnevad nimed. Nende tõlkimine on muidugi võimalik, kuid tulemused kõlavad natuke kentsakalt ja nii leidsingi 2010 aastal, et uue sõna väljamõtlemine on kõige õigem lahendus.

Kui juba jutuks läks, siis uusi sõnu leidub sellel lehel teisigi (libatsentraal, pressvaht, mudelsusla, lustisusla). Midagi pole teha, sõnu on küll palju, aga mõned olid ikkagi veel puudu....

Avalehepilt 4F

Rongimeeste Eesti.

Lingi selle lehekülje juurde leiab siitsamast, menüüst nimega "Avalehe valik". Teemasid, millel siduvaks sõnaks "Eesti", on palju ja miks mitte siis need ühte kohta kokku koguda.

Üks teemadering on kogukond (hobilased) ning nende kogud ja maketid. On natuke üldist statistikat ja miks mitte ka individuaalset lähenemist, sest ka meil on tegijaid, kelle näputööd tasuks esiplaanil näidata. Otsapidi sobivad siia ritta ka "Kohad ostmiseks" ja "Kohad vaatamiseks (maketid)". Vaatamise kohti tuleb veelgi (näiteks internetis ja ilmsi). Meil on olemas Muuseumraudtee ja Raudteemuuseum + üksikud vedurid jm, mis veel rööbastel või selle kõrval seisab ning ka internetis on Eestiga seotud asju üksjagu.

Teine teemadering on Eestiga seotud lood ja andmed sellel kodulele. Ka neid on üksjagu, aga asuvad natuke laiali vastavalt peateemale.  

Mis on rongimees?

Rongimees-punkt-ee on natuke raamat, natuke õpik ja natuke andmebaas ning püüab täita tühja kohta Eesti keeleruumis (meil ju pole ühtegi raamatut ega perioodikat mudelraudtee teemal). Minu enda teadmised põhinevad paljuski saksakeelsele kirjandusele (olen neid soetanud 70-ndatest alates). Saksa keel ongi Euroopa mudelraudteede teema jaoks valdav, sest teine ametlik keel (prantsuse keel) on üldse väga kauge ja ingliskeelseid riike Euroopa mudelraudtee regioonis ei ole. Niisiis põhinevad paljud lood sellel lehel saksakeelsetele algmaterjalidele. Vene keelt on muidugi vaja läinud ka, sest Eesti raudteede ajalugu on kõikvõimalike vene riikidega tihedalt seotud.

Palju on juttu juba pool sajandit tagasi kasutusele võetud võtetest ja teadmistest, sest need on aktuaalsed tänaseni. Uutest asjadest tuleb juttu ka, aga teen seda ettevaatlikult, sest uued muutuvad liiga kiiresti..... 

Kuidas leida, kuidas otsida?

Sellel veebilehel on pea 500 artiklit ja lühilugu. Kui see kõik paberile panna, tuleks võtta üle 1200 A4-formaadis paberilehe. Sellise hulga mõistlik ja loogiline ülesehitus on ühteviisi vajalikud nii lugejale, kui ka kirjutajale.

Peamenüü asub üleval veebilehe logo kõrval ja on nähtav kõigil lehetedel ning lingid viivad 6-e teemalehe juurde (+ Foorum).

Teemamenüüd asuvad alati lehe paremas ääres ning on seotud mingi kindla teemalehega. Lingid viivad üksikartiklite või mitmest loost koosnevate sarjade juurde. Sarja lingi tunneb ära nime taga asuva "+"-märgi järgi. Lingid sarjalugude pealkirjadega avanevad kursori asetamisel sarja lingile. Klõpsimisel sarja lingile avaneb sageli nö tiitelleht, mis sisaldab sarja lugude sisukorra peatükkide kaupa. 

Sarjamenüü asub lehe vasakul äärel ja on kasutusel kartoteek-tüüpi lugude juures ("Lingikogu" ja "Eesti veerem ja mudelid").

Viitelood on lühilood, mille lõpus on link "Loe edsi.." või mõne muu tekstiga.

Lingiks on pildifail - võimalik, et ka sellist lahendust tuleb vahel kasutada.

Otsingumootorid ("Search") sellel lehel ei tööta, sest paljud märksõnad on "vangistatud" png-failidesse. Eelmisel lehel oli käsitsi kirjutatud märkasõnaline giid nimega "Teeviidad", aga sellele lehele ei tule ka neid, sest kogu materjal on jagatud 6-le teemalehele ning väiksemad teemad on eraldi välja toodud.

Teemalehed

Avaleht – Üldised teemad ja tutvustavad lood
     AAA – Anyrail, Abimehed, Algallikad
     Rongimeeste Eesti – rongihuvilistele ja rongihuvilistest

ABC – elementaarsed algteadmised mudelraudteest

Selgitavad lood – raske selgitada, aga oma sisu ja nägu on neil olemas

Rongimaailm – raudteest ja mudelraudteest eraldi ning kokku
     EVM – Eesti veerem maketil (mudelid ja prototüübid)

Pühapäevaelektrik – nimi ütleb kõik

Maketiehitaja – praktilised tööd ja plaanid
     Avalikud maketid Tartus – tehtud ja tegemata jäänud asjadest

Minisõnastikest

Euroopa ametlikud mudelraudtee keeled on saksa ja prantsuse keel ning veeremi ajalugu peame otsima vene keele vahendusel ning inglise keelele nagu kohta polegi. 

Milleks neid minisõnastike teha vaja oli, kui raamatupoed pakuvad erinevaid sõnaraamatuid? Jah, sõnaraamtuid on küll, aga palju selliseid sõnu, mida me vajame,  inglise- või saksa keele sõnaraamatutest lihtsalt ei leia!

Lingid on kolmes keeles ja nende ees on numbrid, mis peaks sobiva valdkonna leidmise lihtsamaks tegema..

3 Raudteejaam - 3 Bahnhof - 3 Yard

Rongimehe blogi.

Einar 2.4Viimased uudised ja üleslaadimised ning palju muud, mis kodulehe ja selle teemadega seotud. Link "Rongimehe blogi" juurde asub "Avalehe valikus" ja siin toon ära alati viimase blogi kirjutamise kuupäeva. Rongimees Einar.

5 mai 2021