Inglise keeles Saksa keeles Eesti keeles
     
Aerial Railway, Elevated Railway Hochbahn Estakaadil kulgev raudtee
Arrival (Reception-) Siding, Inbound Track Einfahrgleis Vastuvõtutee
Block Section Blockstrecke Blokkpiirkond
Blocked Line Gesperttes Strecke Suletud jaamavahe või rdt-liin
Blocked Track Gesperttes Gleis Suletud tee
Branch Line, Private Siding, Siding Track
Connecting Railway
Anschlußbahn Juurdesõidutee (rööbastik)
Branch Line, Secondary Line Nebenstrecke Kõrvaltee (rdt-liin)
Branch Track, Branch Line Anschlußgleis Juurdesõidutee (üksik haru)
Broad Gauge Breitspur Laiarööpmeline (rööpalaius)
Cap, Cape Gauge Kapspur Rööpalaius 1067 mm (CAP)
Change Track, Change Siding Umspanngleis Vedurivahetustee (ootetupik)
City Railway, Urban Railway Stadtbahn, S-Bahn Linnaraudtee
Classification Yard Line, Sorting Line Rangiergleis Sorteerimistee, manöövritee
Coal Track Bekohlungsgleis Söepunkri (ekipeerimise) tee
Coal Wagon Siding Kohlewagengleis Söevagunite tee
Community Line Gemeinschaftsstrecke Üldkasutatav raudtee
Concrete Sleeper Betonchwellen Betoonliiprid
Connacting Railway, Private Siding,
Siding Track, Branch Line
Anschlußbahn Juurdesõidutee (rööbastik)
Converging Switch Vereinigungsweiche Pöörang ühinemiskohal
Crossing Loop, Siding Kreuzungsgleis Riste (ristuvad teed)
Crossover Gleisverbindung Ühendustee (teedevaheline)
Curved Points, Bent Switch Bogenweiche Kõverpöörang
Curved Track Bogengleis Kõver teeosa
Deparature Group, Set of Deparature Siding Ausfahrgruppe Väljasõiduteedegrupp
Deparature Line, Exit Track Ausfahrgleis Väljasõidu tee
Destination Yard, Set of Sorting Siding Stationsgruppe Sorteerimisootel vagunite teed
Diesel Traction Dieseltraktion Diiselveoga raudteeliin
Diverging-, Branching-Off Points (Switch) Trennungsweiche Pöörang hargnemiskohal
Dock Line, Quai Line, Dog Clutch Hafengleis, Hafenbahngleis Sadamaraudtee (jaamatee)
Dog Clutch, Dock Line, Quai Line Hafengleis, Hafenbahngleis Sadamaraudtee (jaamatee)
Double Slip Switch Doppelkreuzungweiche Ristpöörang (kahepoolne)
Draw-Out Track Zichgleis Väljatõmbetee
Electric Traction Elektriche Traktion Elektriveoga raudteeliin
Elevated Approach, Incline Platform, Ramp Rampengleis Laadimisplatvormi (seadme) tee
Elevated Railway, Aerial Railway Hochbahn Estakaadil kulgev raudtee
Empties Siding Leerwagengleis Tagavaratee tühjadele vagunitele
End-Loading Siding Kopfgleis, Gleisstumpf Umbtee, tupik
Engine Ched, Locomotive Ched Lokomotivschuppen Vedurikuur
Exchange track Verbindungsgleis Juurdesõidutee, ühendustee
Exit Track, Deparature Line Ausfahrgleis Väljasõidu tee
Express Point Schnellfahrweiche Laugpööre
Extension Track, Turnout Track Ausziehgleis Väljatõmbetee, ka teeharu
Freight Shed Line, Goods Depot Track Güterschuppengleis Kaubakuuri tee
Gauge, Track Gauge Spurweite Rööpalaius
Goods Depot Track, Freight Shed Line Güterschuppengleis Kaubakuuri tee
Goverment Railway Staatsbahn Riigiraudtee
Hump Road Berggleis Sorteerimismäe tee
Inbound Track, Reception-, Arrival Siding Einfahrgleis Vastuvõtutee
Incline Platform, Ramp, Elevated Approach Rampengleis Laadimisplatvormi (seadme) tee
Junction Points Anschlußweiche Pöörang liitumiskohal
Level Crossing, Railway Crossing Bahnübergang Raudteeülesõit
Light Rail Transit (LRT) Stadtverkehr,
Stadtischer Nahverkehr
Linna- ja linnalähiraudteeliiklus
Light Railway Feldbahn Kitsarööpmeline tööstusraudtee
Light Railway Feldbahn Väliraudtee
Line Strecke Raudteeliin (ka jaamavahe)
Line Track, Main Line Streckengleis Läbisõidutee (läbiv raudteliin)
Line, Track Gleis Rööbastik, rööpapaar,tee
Loading and Unloading Siding, Team Track Freiladegleis Laadimistee
Loading Siding, Loading Track Ladegleis Laadimistee
Local Railway Kleinbahn Kohalik raudtee (liinivõrk)
Locally Operated Switch, Outlaving Switch Ortbedienst Weiche Pöörang kohalikul raudteel
Locomotive Changing Track Lokomotivwelchselgleis Vedurivahetustee
Locomotive Ched, Engine Ched Lokomotivschuppen Vedurikuur
Loop Line for Locomotives Lokumfahrgleis Veduri möödasõidutee
Lorry Track, Wheeler Track Rollwagengleis Rullikvagunile laadimise tee
Main Draw-Out Track, Main Tunrout Track Hauptzichgleis, ziehgleis Väljatõmbetee (põhitee)
Main Line Hauptstrecke Peatee (jaamavahe, raudteeliin)
Main Line, Line Track Streckengleis Läbisõidutee (läbiv raudteliin)
Main Track Hauptgleis Peatee (jaamatee)
Main Track Stammstrecke Põhitee (raudteeliin)
Main Turnout Track, Main Draw-Out Track Hauptzichgleis, ziehgleis Väljatõmbetee (põhitee)
Main-Line Railway, Main-Line Traffic Hauptbahn, Vollbahn Peatee (üldmõiste)
Main-Line-Switch Vollbahnweiche Pöörang peateel
Mainteance Siding, Repair Siding (track) Reparature Gleis Remondi- ja ekipeerimistee
Major Track Stammgleis Põhitee (jaamatee)
Making Up Siding, Stabling Siding
Reserve Siding, Siding
Aufstellgleis, Abstellgleis Seisutee, tagavaratee
Matre-Gauge Meterspur Meetrilaiune (rööpalaius)
Metropolitan, Underground Railway, Tube
Subway
Untergrundbahn, U-Bahn Maaalune raudtee, metroo
Mine Railway Grubenbahn, Zechenbahn Kaevandusraudtee
Mountain Line Bergsstrecke, Gebirgsstrecke Mägedes kulgev teeosa
Mountain Railway Bergbahn, Gebirgsbahn Mägiraudtee
Narrow Gauge Schmalspur Kitsarööpmeline (rööpalaius)
Narrow Gauge Line Schmallspurstrecke Kitsarööpmeline raudtee (liin)
Narrow Gauge Railway Schmallspurbahn Kitsarööpmeline raudtee   (üld)
Ocupated Station Track Besetzter Bahnhofgleis Hõivatud jaamatee
Ocupated Track Besetzter Gleis Hõivatud jaamavahe vm tee
Open Line, Open Line Track Auf Freie Strecke Jaamavahes
Operating Track, Running Track Betriebsgleis Üldise kasutusega tee
Outlaving Switch, Locally Operated Switch Ortbedienst Weiche Pöörang kohalikul raudteel
Over Taking Track Überholungsgleis Möödasõidutee
Passenger Train Passing Track Reisezugüberholungsgleis Reisirongi möödasõidutee
Platform Line Bahnsteiggleis Perrooniäärne tee
Point Lever Lock, Track Lock Weichenhebelsperre Pööranguhoova lukk
Port Railway Hafenbahn Sadamaraudtee (üldmõiste)
Private Railway Privatbahn Eraraudtee
Private Siding, Siding Track, Branch Line
Connecting Railway
Anschlußbahn Juurdesõidutee (rööbastik)
Quai Line, Dog Clutch, Dock Line Hafengleis, Hafenbahngleis Sadamaraudtee (jaamatee)
Rail Schiene Rööbas, relss, rööpaniit
Railway Crossing, Level Crossing Bahnübergang Raudteeülesõit
Railway Premses Bahnanlage Jaamateed (rööbastik)
Railway, Railroad Eisenbahn, Bahn Raudtee
Ramp, Incline Platform, Elevated Approach Rampengleis Laadimisplatvormi (seadme) tee
Reception-, Arrival Siding, Inbound Track Einfahrgleis Vastuvõtutee
Relief Track Reserwegleis Tagavaratee   
Repair Siding (track), Mainteance Siding Reparature Gleis Remondi- ja ekipeerimistee
Reserve Siding, Siding,
Making Up Siding, Stabling Siding
Aufstellgleis, Abstellgleis Seisutee, tagavaratee
Reversing Triangle, Triangle Tracks, Y-Track Gleisdreieck Pöördekolmnurk, kolmnurk
Running Track, Operating Track Betriebsgleis Üldise kasutusega tee
Sand Track Besandungsgleis Liivapunkri tee (depoos)
Schuttle Traffic Track Pendel Strecke Süstikrongi tee (ka liin, jaamatee)
Secondary Line Network Nebennetz Kõrvateede võrk (teisejärgulised)
Secondary Line, Branch Line Nebenstrecke Kõrvaltee (rdt-liin)
Secondary Line, Side Track, Siding Nebengleis Kõrvaltee(haru-, tagavara- jm tee)
Secondary Railway Nebenbahn Kõrvaltee (üldmõiste)
Secondary Turnout Track Nebenzichgleis Väljatõmbetee (täiendav)
Security Track Fanggleis, Auffanggleis Püüde umbtee
Service Track Verkehrsgleis Vedurikuuri (-aia, depoo) tee
Set of Deparature Siding, Deoparature Group Ausfahrgruppe Väljasõiduteedegrupp
Set of Point Weichenstraße Pöörangutänav
Set of Raception Siding Einfahrsgruppe Vastuvõtuteedegrupp
Set of Sorting Siding Richtungsgruppe Sorteerimisteedegrupp
Set of Sorting Siding, Destination Yard Stationsgruppe Sorteerimisootel vagunite teed
Shop Track Werkgleis Tehaseraudtee
Shunting Siding, Switching Track Verschiebegleis Manöövritee, sorteerimistee
Siding for Gauge Changing Spurwechselgleis Üleminekutee (erinevad r-laiused)
Siding Track, Private Siding, Branch Line
Connecting Railway
Anschlußbahn Juurdesõidutee (rööbastik)
Siding, Crossing Loop Kreuzungsgleis Riste
Siding, Making Up Siding, Stabling Siding
Reserve Siding
Aufstellgleis, Abstellgleis Seisutee, tagavaratee
Siding, Making Up Siding, Stabling Siding
Reserve Siding
Aufstellgleis, Abstellgleis Tagavaratee, seisutee
Siding, Secondary Line, Side Track Nebengleis Kõrvaltee(haru-, tagavara- jm tee)
Slip Switch Kreuzungweiche Ristpöörang (ühepoolne)
Sorting Line, Classification Yard Line Rangiergleis Sorteerimistee, manöövritee
Sorting Siding Richtungsgleis Sorteerimistee
Stabling Siding, Siding, Making Up Siding
Reserve Siding
Aufstellgleis, Abstellgleis Seisutee, tagavaratee
Standard Gauge Regelspur, Normalspur Standardrööpalaius
Station Track Bahnhofsgleis Jaamatee
Station, Yard In Bahnhöfen Jaamas
Steam Traction Dampftraktion Auruveoga raudteeliin
Street Railway, Tramway Straßenbahn Trammitee (ka tramm)
Suburban Line Vorortstrecke Linnalähiraudtee (raudteeliin)
Suburban Railway Vorortbahn Linnalähiraudtee
Subway, Underground Railway,
Metropolitan, Tube
Untergrundbahn, U-Bahn Maaalune raudtee, metroo
Switch, Point Weiche Pöörang
Switching Track, Shunting Siding, Verschiebegleis Manöövritee, sorteerimistee
Team Track, Loading and Unloading Siding Freiladegleis Laadimistee
Timber Sleeper, Wooden Sleeper Holzchwellen Puitliiprid
Track Closing Gleisabschluß Tupiku tõkis, -pruss, -küngas
Track Gauge, Gauge, Spurweite Rööpalaius
Track Lock, Point Lever Lock Weichenhebelsperre Pööranguhoova lukk
Track Lock, Track Safety Appliance Gleisperre Tõkkepruss vm tõkis
Track System, Trackage Gleisanlage Rööbastik (teedevõrk)
Track Under Repair Baugleis Ehitusjärgus tee
Track Under Repair Umbaugleis Ümberehitatav tee
Track, Line Gleis Tee, rööpapaar,rööbastik
Train Network Zugnetz Raudteevõrk
Tramway, Street Railway Straßenbahn Trammitee (ka tramm)
Transhipment Line Überladegleis Ümberlaadimise tee
Travelling Platform
Traverser, Traverse Table,
Schiebebühne Teisaldussild
Traverser, Traverse Table,
Travelling Platform
Schiebebühne Teisaldussild
Triangle Tracks, Reversing Triangle, Y-Track Gleisdreieck Pöördekolmnurk, kolmnurk
Trought Main Track Durchgehende Hauptgleis Läbisõidutee (peatee)
Tube, Underground Railway, Metropolitan
Subway
Untergrundbahn, U-Bahn Maaalune raudtee, metroo
Turnout Track, Extension Track Ausziehgleis Väljatõmbetee, ka teeharu
Turntable Drehscheibe Pöördsild
Underground Railway, Metropolitan, Tube
Subway
Untergrundbahn, U-Bahn Maaalune raudtee, metroo
Unloading Siding Entladegleis Mahalaadimistee
Urban Railway, City Railway Stadtbahn, S-Bahn Linnaraudtee
Weigh Bridge Gleiswaage Vagunikaal
Weighing MachineTrack Wiegegleis Vagunikaalu tee
Wheeler Track, Lorry Track Rollwagengleis Rullikvagunile laadimise tee
Wooden Sleeper, Timber Sleeper Holzchwellen Puitliiprid
Work Track Arbeitsgleis Töötee
Y-Track, Reversing Triangle, Triangle Tracks Gleisdreieck Pöördekolmnurk, kolmnurk